Beranda Berita Terbaru Teks Misa Online Hari Minggu Biasa XXII – 29 Agt 2021

Teks Misa Online Hari Minggu Biasa XXII – 29 Agt 2021

576
0

Teks Misa Online Hari Minggu Biasa XXII – 29 Agt 2021

Youtube Channel Paroki Jetis – https://www.youtube.com/watch?v=uDz6uzfDpVI

 

RITUS PEMBUKA …..berdiri

Nyanyian Perarakan Masuk – PS. 337

YESUS LIHAT UMATMU

 1. Yesus, lihat umat-Mu yang mendamba Kau berfirman, dan arahkan pada-Mu hati dan seluruh indra, hingga kami yang di dunia Kau dekatkan pada surga.
 2. Tanpa cahya Roh Kudus kami dalam kegelapan; biar oleh sabda-Mu akal budi Kau cerahkan, hingga Tuhan kuasai karya dan ucapan kami.

 

Tanda Salib & Salam

Pengantar

Pernyataan Tobat: Cara 2 TPE 2020

I   Saudara-Saudari, marilah mengakui dosa-dosa kita, supaya kita layak merayakan misteri suci ini,

— hening sejenak —

I   Tuhan, kasihanilah kami
U  Sebab, kami telah berdosa terhadap Engkau

I   Tunjukkanlah belas kasihan-Mu kepada kami, Tuhan.
U  Dan anugerahkanlah keselamatan-Mu kepada kami.

I   Semoga Allah yang mahakuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.

Amin.

Madah Kemuliaan                                             …..berdiri

Kemuliaan kepada Allah di surga,
dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepada-Nya.
Kami memuji Dikau,
Kami meluhurkan Dikau
Kami menyembah Dikau,
Kami memuliakan Dikau
Kami bersyukur kepada-Mu, kar’na kemuliaan-Mu yang besar,
Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha kuasa,
Ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang tunggal
Ya Tuhan Allah Anak Domba Allah, Putra Bapa
Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami.
Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami.
Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami
Karena hanya Engkaulah Kudus
Hanya Engkaulah Tuhan
Hanya Engkaulah Maha tinggi, ya Yesus Kristus.
Bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin

Doa Kolekta                                           …..berdiri

I   Marilah berdoa, – hening sejenak

Allah Bapa Yang Maha Pengasih, melalui Yesus Kristus Putra-Mu, Engkau telah menyatakan perintah yang baru, yaitu cinta kasih kepada-Mu dan kepada sesama. Kami mohon, berilah kami kekuatan untuk menjadi pelaksana-pelaksana perintah-Mu itu dengan setia. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu, yang Hidup dan Berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah, sepanjang segala masa.

U Amin.

 

LITURGI SABDA

Bacaan Pertama :  Ul. 4:1-2.6-8

Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu; dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan.

Pembacaan dari Kitab Ulangan:

Di padang gurun seberang Sungai Yordan Musa berkata kepada bangsanya, “Hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup, dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan, Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu dan janganlah kamu menguranginya; dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan, Allahmu, yang kusampaikan kepadamu. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaan dan akal budimu di mata bangsa-bangsa. Begitu mendengar segala ketetapan ini mereka akan berkata: Memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi! Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan, Allah kita, setiap kali kita berseru kepada-Nya? Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum yang kubentangkan kepadamu pada hari ini?”

Demikianlah Sabda Tuhan.

U Syukur kepada Allah.

Mazmur Tanggapan

Ulangan: Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu?

Ayat:

 • Orang yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya.
 • Orang yang tidak berbuat jahat terhadap teman, dan tidak menimpakan cela kepada tetangganya; yang memandang hina orang-orang tercela, tetapi menjunjung tinggi orang-orang yang takwa, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi.
 • Orang yang tidak meminjamkan uang dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya.

Bacaan Kedua – Yak 1: 17-18. 21b-22. 27

Hendaklah kamu menjadi pelaku Firman.

Pembacaan dari Surat Rasul Yakobus:

Saudara-saudaraku yang terkasih, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna, datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Pada-Nya tidak ada perubahan atau bayangan pertukaran. Atas kehendak-Nya sendiri Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya pada tingkat yang tertentu kita menjadi anak sulung di antara semua ciptaan-Nya. Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar! Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Ibadah sejati dan tak bercela di hadapan Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemari oleh dunia.

Demikianlah Sabda Tuhan.

U   Syukur kepada Allah.

Bait Pengantar Injil – Yoh. 6:63b.68b          …..berdiri

Refren: Alleluya.

Ayat: Atas kehendaknya sendiri, Bapa telah menjadikan kita berkat firman kebenaran, supaya kita menjadi anak sulung diantara semua ciptaan-Nya. – Refren

Bacaan Injil – Mrk 7: 1-8. 14-15. 21-23

I   Tuhan bersamamu
Dan bersama rohmu

I   Inilah Injil Suci menurut Markus.
Dimuliakanlah Tuhan

I        Pada suatu hari serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat beberapa murid Yesus makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan tanpa membasuh tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang. Dan kalau pulang dari pasar mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi dan perkakas tembaga. Karena itu, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus, “Mengapa murid-murid-Mu tidak mematuhi adat istiadat nenek moyang kita? Mengapa mereka makan dengan tangan najis?” Jawab Yesus kepada mereka, “Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik! Sebab ada tertulis: Bangsa ini memuliakan Aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh dari pada-Ku. Percuma mereka beribadah kepada-Ku, sebab ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia.” Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, “Dengarkanlah Aku dan camkanlah ini! Apapun dari luar, yang masuk ke dalam seseorang, tidak dapat menajiskan dia! Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskan dia! Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, pencabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang.”

 

 

 

Homili                                           …..duduk

Syahadat                                        …..berdiri

Doa Umat                                      …..berdiri

I     Kristus mengajak kita untuk lebih setia kepada perintah Allah demi keselamatan kita. Marilah kita panjatkan doa kita kepada Allah Bapa dengan perantaraan Yesus Kristus, Putra-Nya terkasih.

L  Bagi Bapa Suci, para Uskup dan para Imam. Ya Bapa, dampingilah Bapa Suci, para Uskup dan para Imam agar dalam membimbing umat lebih didorong oleh cinta kasih daripada oleh hukum secara harafiah.
U Bukalah hati umat-Mu untuk semakin tekun dan setia dalam mengikuti panggilan-Mu melalui penggembalaan para pemimpin Gereja-Mu.

L Bagi masyarakat kita. Ya Bapa, bimbinglah masyarakat kami agar selalu menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan, berdasarkan cinta kasih.
U Tuntunlah umat-Mu untuk semakin berani mendengaarkan Sabda-Mu di dalam batin kami yang terdalam dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari.

L  Bagi mereka yang tersisih di sekitar kita. Ya Bapa, tinggalah di dalam diri orang-orang yang merasa tersisih di antara kami sehingga mereka kembali bersemangat untuk bersatu dan berkarya bersama kami dalam mewartakan Sabda-Mu.
U Curahkanlah semangat persaudaraan sejati kepada kami dalam menghayati Sabda-Mu di tengah-tengah masyarakat kami.

L Bagi kita semua yang bersatu dalam Perayaan Kudus ini. Ya Bapa, buatlah kami selalu terbuka terhadap sesama kami, khususnya bagi mereka yang miskin dan tersingkir.
U Ajarilah kami memiliki kasih seperti Kristus mengasihi kami, umat-Mu.

(intensi keluarga, komunitas  dan intensi pribadi)

Kami mohon …
U Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.

I        Allah Bapa Yang Mahabaik, Engkau selalu menepati janji-Mu. Kebaikan-Mu jauh lebih agung daripada yang kami perkirakan. Berilah kami kekuatan agar hidup kami semakin mirip dengan teladan Yesus Kristus, Putra-Mu dan Tuhan kami.
U Amin.

 

LITURGI EKARISTI

Persiapan Persembahan

I     Berdoalah, saudara-saudari, supaya per-sembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah, Bapa yang mahakuasa.

U   Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus.

Doa Persiapan Persembahan             ….berdiri

I  Ya Allah, semoga roti dan anggur yang kami persembahkan kepada-Mu ini Kaujadikan sebagai sarana untuk menghidupkan kami dalam cinta kasih dan keadilan. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami.
U   Amin.

Doa Syukur Agung 

 • Prefasi
 • Kudus – PS. 392
 • Anamnesis 2b

Komuni

 • Bapa Kami
 • Doa Damai
 • Pemecahan Roti/Anak Domba Allah
 • Persiapan Komuni (TPE 2020)

I   Lihatlah Anak Domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah Saudara-Saudari yang diundang ke Perjamuan Anak Domba.

U  Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.

I   Tubuh Kristus.
Amin.

 • Komuni
 • Saat hening

Doa Sesudah Komuni                        …berdiri

I    Marilah berdoa, – hening sejenak
Ya Allah, semoga sakramen cinta kasih yang telah kami terima ini menguatkan kami untuk menjadi pelaksana Sabda-Mu. Jauhkanlah kami dari segala kelaliman terhadap sesama dan semoga kami semakin berkembang dalam semangat cinta kasih dan pelayanan sebagaimana dikehendaki oleh Putra-Mu. Sebab Dialah yang Hidup dan Berkuasa, sepanjang segala masa.
U   Amin.

 

RITUS PENUTUP

Pengumuman ….duduk

Amanat Pengutusan (…berdiri)

Berkat  (TPE 2020)

I   Tuhan bersamamu
Dan bersama rohmu

I   Semoga Allah yang Mahakuasa memberkati Saudara sekalian, (+) Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Amin

I   Saudara-Saudari, pergilah mewartakan Injil Tuhan.
Syukur kepada Allah.

Nyanyian Perarakan Keluar

YESUS DIUTUS BAPA – PS 691

Ulangan: Yesus diutus Bapa di surga, kini tugasku jadi utusan.

 1. Bapa mengutus Yesus, Sang Putra membawa s’lamat bagi dunia; kita diutus Yesus, Sang Guru: bawalah damai pada sesama.
 2. Tiada amal tanpa berkurban, tiada karya tanpa derita: Salib dipanggul, kurban ditanggung; itulah hidup utusan Tuhan.

* telah disesuaikan dengan TPE 2020

.
.

Lihat Artikel Lain :

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here