Beranda Berita Terbaru Teks Misa Online Hari Minggu Biasa XVII Tanggal 25 Juli 2021

Teks Misa Online Hari Minggu Biasa XVII Tanggal 25 Juli 2021

447
0

Teks Misa Online Hari Minggu Biasa XVI Tanggal 18 Juli 2021

RITUS PEMBUKA …..berdiri

Nyanyian Pembuka – BBT. 29

Kami Menghadap
Kami menghadap pada-Mu untuk menghaturkan syukur. Trima dan sambut hamba-Mu Tuhan Yang Maha Luhur.
Kami mohon Kau ampuni sgala cacat cela kami. Pikiran dan perbuatan serta kelalaian.

Reff:

Sambutlah dalam tangan-Mu bakti kesetiaanku.
Kabulkanlah doa kami ya Allah Bapa Surgawi.

Tanda Salib & Salam

Pengantar

Seruan Tobat                                 ….duduk

I    Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah yang mengambil roti, mengucapkan doa syukur, dan membagi-bagi roti itu kepada sekitar lima ribu orang. Tuhan, kasihanilah kami.

U   Tuhan, kasihanilah kami.

I    Engkaulah yang diutus Bapa dan datang ke dunia untuk meringankan beban penderitaan umat manusia. Kristus, kasihanilah kami.

U   Kristus, kasihanilah kami.

I    Engkaulah yang datang untuk mengumpulkan semua orang dalam satu Tuhan, satu iman, satu pembaptisan. Tuhan, kasihanilah kami.

U   Tuhan, kasihanilah kami.

Kemuliaan                                             …..berdiri

Kemuliaan kepada Allah di surga,
dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepada-Nya.
Kami memuji Dikau,
Kami meluhurkan Dikau
Kami menyembah Dikau,
Kami memuliakan Dikau
Kami bersyukur kepada-Mu,
kar’na kemuliaan-Mu yang besar,
Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha kuasa,
Ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang tunggal
Ya Tuhan Allah Anak Domba Allah, Putra Bapa
Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami.
Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami.
Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami
Karena hanya Engkaulah Kudus
Hanya Engkaulah Tuhan
Hanya Engkaulah Maha tinggi, ya Yesus Kristus.
Bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin

Doa Pembuka                                           …..berdiri

I     Marilah berdoa, – hening sejenak

Allah, Engkaulah pelindung bagi mereka yang berharap kepada-Mu. Tanpa Engkau, tiada suatu pun yang baik, tiada suatu pun yang kudus. Lipatgandakanlah belas kasih-Mu dalam diri kami agar dengan bimbingan dan bantuan-Mu kami menggunakan harta yang fana dengan tetap terarah pada harta yang abadi. Dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa.

U Amin.

LITURGI SABDA

Bacaan I – 2 Raj. 4 : 42-44

Orang akan makan, dan bahkan akan ada sisanya. 

Pembacaan dari Kitab Kedua Raja-Raja:

Sekali peristiwa datanglah seseorang dari Baal-Salisa dengan membawa bagi Elisa, abdi Allah, roti-hulu-hasil, yaitu dua puluh roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, “Berikanlah roti itu kepada orang-orang ini, supaya mereka makan.” Tetapi pelayan abdi Allah itu berkata, “Bagaimanakah aku dapat menghidangkannya di depan seratus orang?” Jawab abdi Allah itu, “Berikanlah kepada orang-orang itu, supaya mereka makan, sebab beginilah firman Tuhan: Orang akan makan, dan bahkan akan ada sisanya.” Lalu dihidangkannyalah roti itu di depan mereka. Maka makanlah mereka, dan masih ada sisa, sesuai dengan firman Tuhan.              

Demikianlah Sabda Tuhan.

U Syukur kepada Allah.

Mazmur Tanggapan

Ulangan:

Engkau membuka tangan, ya Tuhan, dan berkenan mengenyangkan kami.

Ayat:

  • Segala yang Kaujadikan akan bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, dan orang-orang yang Kaukasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu, dan akan membicarakan keperkasaan-Mu.
  • Mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya; Engkau membuka tangan-Mu dan berkenan mengenyangkan segala yang hidup. 

Bacaan II – Ef 4:1-6

Satu tubuh, satu Tuhan, satu iman, satu babtisan.

Pembacaan dari Surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Efesus:

Saudara-saudara, aku, orang yang dipenjarakan demi Tuhan, menasihati kamu, supaya sebagai orang-orang yang terpanggil, kamu hidup berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan Roh dalam ikatan damai sejahtera: Satu tubuh, satu Roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa kita semua, yang mengatasi semua, menyertai semua dan menjiwai semua. Demikianlah Sabda Tuhan.

U   Syukur kepada Allah.

Bait Pengantar Injil – PS.956               …..berdiri

Refren: Alleluya. Alleluya. Alleluya.

Ayat:    Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umat-Nya – Refren

Bacaan Injil – Yoh 6: 1-15

I     Tuhan bersamamu

U   Dan bersama rohmu

I     Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes.

U   Dimuliakanlah Tuhan

I     Sekali peristiwa Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan, yang diadakan-Nya terhadap orang-orang sakit. Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-murid-Nya. Ketika itu Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat.

Ketika Yesus memandang sekeliling-Nya, dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepada-Nya, berkatalah Ia kepada Filipus, “Di manakah kita akan membeli roti, supaya mereka ini dapat makan?” Hal itu dikatakan-Nya untuk mencobai Filipus, sebab Ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukan-Nya. Jawab Filipus kepada-Nya, “Roti seharga dua ratus dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja!”

Seorang dari murid-murid-Nya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepada Yesus, “Di sini ada seorang anak, yang mempunyai lima roti jelai dan dua ikan; tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?” Kata Yesus, “Suruhlah orang-orang itu duduk!” Adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira lima ribu laki-laki banyaknya.

Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ; demikian juga dibuat-Nya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, Yesus berkata kepada murid-murid-Nya, “Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang.” Maka mereka pun mengumpulkannya, dan mengisi dua belas bakul penuh dengan potongan-potongan dari lima roti jelai yang lebih setelah orang makan.

Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakan Yesus, mereka berkata, “Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia.” Karena Yesus tahu bahwa mereka akan datang dan hendak membawa Dia dengan paksa untuk dijadikan raja, Ia menyingkir lagi ke gunung seorang diri.

Demikianlah Injil Tuhan.

U Terpujilah Kristus.

Homili                                           …..duduk

Syahadat                                        …..berdiri

Doa Umat                                      …..berdiri

I     Allah Bapa selalu memelihara dan memperhatikan kesejahteraan hidup setiap orang. Bahkan Ia berkenan memberikan Putra-Nya bagi keselamatan kita. Maka marilah kita berdoa kepada-Nya.

L    Bagi Bapa Suci dan Para Uskup.

Ya Bapa, berkatilah Bapa Suci dan para Uskup dalam usaha memajukan persatuan Gereja dan menggembalakan segenap umat yang tengah berziarah menuju ke kerajaan keselamatan-Mu. Marilah kita mohon …

U Engkaulah Roti Hidup, sumber keselamatan kami, ya Tuhan.

L    Bagi kelaparan di dunia.

Ya Bapa, dampingilah para pemimpin bangsa-bangsa dalam memerangi kelaparan di dunia. Sehingga mereka tetap gigih berjuang mengusahakan kesejahteraan rakyat bangsanya. Marilah kita mohon …

U Engkaulah Roti Hidup, sumber keselamatan kami, ya Tuhan.

L   Bagi para orang tua yang tak mampu berbuat apa-apa terhadap kelaparan anak-anak mereka.

Ya Bapa, dampingilah dan tabahkanlah hati para orang tua yang menghadapi kelaparan anak-anak mereka. Teguhkanlah iman mereka agar jangan sampai putus asa, namun berjuang sekuat tenaga untuk memperoleh rejeki dari-Mu melalui belas kasih orang-orang disekitarnya. Marilah kita mohon …

U Engkaulah Roti Hidup, sumber keselamatan kami, ya Tuhan.

L   Bagi saudara-saudari kita warga baru paroki.

Ya Bapa, semoga para putra dan putri paroki yang baru merasa diterima dalam lingkungan kami, merasa tinggal di rumah yang nyaman dan aman Bersama-Mu. Marilah kita mohon …

U Engkaulah Roti Hidup, sumber keselamatan kami, ya Tuhan.

– hening sejenak mengaturkan intensi pribadi-

I     Allah Bapa di surga, Engkau selalu memberikan lebih dari yang kami inginkan. Maka dengarkanlah permohonan-permohonan kami dan curahkanlah belas kasih-Mu yang melimpah. Demi Kristus, Tuhan dan Pengantara kami.

U Amin.

LITURGI EKARISTI

Persiapan Persembahan

I     Berdoalah, saudara-saudari, supaya per-sembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah, Bapa yang mahakuasa.

U   Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus.

Doa Persiapan Persembahan             ….berdiri

I     Ya Allah Yang Mahamurah, terimalah kurban yang Engkau letakkan ke dalam tangan kami untuk dipersembahkan kembali kepada-Mu. Semoga misteri suci ini menguduskan kami dalam hidup sekarang ini, dan mengantar kami kepada sukacita abadi karena anugerah-Mu semata-mata. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami.

U   Amin.

Doa Syukur Agung 

  • Prefasi
  • Kudus-kudus PS. 390

Kudus, kudus, kuduslah Tuhan,
Tuhan Allah segala kuasa.
Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu.
Terpujilah Engkau di surga.
Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan,
Terpujilah Engkau di surga.

Komuni

  • Bapa Kami
  • Doa Damai
  • Anak Domba Allah
  • Komuni

Antifoni Komuni Mat. 5:7-8

* Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hati, karena mereka akan melihat Allah.

Doa Sesudah Komuni                        …berdiri

I     Marilah berdoa, – hening sejenak

      Ya Allah, kami telah menyambut Sakramen Kudus, sebagai kenangan abadi akan sengsara Putra-Mu. Semoga anugerah yang diberikan-Nya kepada kami, demi cinta-Nya yang tak terperikan, berguna untuk keselamatan kami. Dialah, Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa.

U            Amin.

RITUS PENUTUP

Pengumuman ….duduk

Berkat  & Pengutusan  

Nyanyian Penutup PS. 652

Dikau Tuhan Jadilah Impianku

  1. Dikau, Tuhan, jadilah impianku, hanya Engkau pangkal bahagiaku. Siang dan malam kupikirkan Engkau; bila Kau hadir, terang hidupku.
  1. Jadilah Dikau hikmat kataku, aku serta-Mu, Engkau sertaku. Dikaulah Bapa, dan ‘ku anak-Mu, aku dan Dikau bersatu penuh.

.
.

Lihat Artikel Lain :

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here