Beranda Berita Terbaru Renungan Harian Hari Ini 4 Maret 2024 Bacaan Injil

Renungan Harian Hari Ini 4 Maret 2024 Bacaan Injil

155052
0
renungan harian hari ini

Renungan Harian Hari Ini 4 Maret 2024, Bacaan Injil Lukas 4:24-30 (baca Alkitab – klik disini)

Bacaan I: 2Raj. 5:1-15a; Mazmur: 42:2. 3; 43:3. 4; R:42:3; PEKAN PRAPASKAH III (U); St.Kasimirus; B.Humbelina; B.Placida;

BACAAN I

2Raj 5:1
Naaman, panglima raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia TUHAN telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta.

2Raj 5:2
Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada isteri Naaman.

2Raj 5:3
Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya: “Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya.”

2Raj 5:4
Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya: “Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu.”

2Raj 5:5
Maka jawab raja Aram: “Baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada raja Israel.” Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan sepuluh talenta perak dan enam ribu syikal emas dan sepuluh potong pakaian.

2Raj 5:6
Ia menyampaikan surat itu kepada raja Israel, yang berbunyi: “Sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya, bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya.”

2Raj 5:7
Segera sesudah raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannyalah pakaiannya serta berkata: “Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku, supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya? Tetapi sesungguhnya, perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku.”

2Raj 5:8
Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada raja, bunyinya: “Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel.”

 

2Raj 5:9
Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa.

2Raj 5:10
Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan: “Pergilah mandi tujuh kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir.”

2Raj 5:11
Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata: “Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang ke luar dan berdiri memanggil nama TUHAN, Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku!

2Raj 5:12
Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?” Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati.

2Raj 5:13
Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya: “Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu: Mandilah dan engkau akan menjadi tahir.”

2Raj 5:14
Maka turunlah ia membenamkan dirinya tujuh kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir.

2Raj 5:15
Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata: “Sekarang aku tahu, bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini!”

 

MAZMUR – Renungan Harian Hari Ini 4 Maret 2024

Mzm 42:2
(42-3) Jiwaku haus kepada Allah, kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah?

Mzm 42:3
(42-4) Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku: “Di mana Allahmu?”

Mzm 43:3
Suruhlah terang-Mu dan kesetiaan-Mu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunung-Mu yang kudus dan ke tempat kediaman-Mu!

Mzm 43:4
Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah, yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepada-Mu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku!

 

BACAAN INJIL – Renungan Harian Hari Ini 4 Maret 2024

Ketika Yesus datang ke Nazaret, ia berkata kepada umat di rumah ibadat. “Sesungguhnya Aku berkata kepadamu: tidak ada nabi yang diterima di kampung halamannya. Aku berkata kepadamu, dan kata-Ku ini benar: Pada zaman Elia terdapat banyak janda di Israel ketika langit tertutup selama tiga tahun dan enam bulan dan ketika kelaparan yang dahsyat menimpa seluruh negeri. Namun, Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang janda di Sarfat, di tanah Sidon.

Pada zaman Nabi Elisa banyak penderita sakit kulit menular di Israel dan tidak seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain Naaman, orang Siria itu.” Mendengar hal itu, semua orang di rumah ibadat itu sangat marah. Mereka bangkit, lalu menghalau Yesus ke luar kota dan membawa Dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan Dia dari tebing itu. Namun, la lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi.

.

renungan harian hari ini

.

Renungan Harian Hari Ini 4 Maret 2024, Bacaan Injil

Rumah ibadat seharusnya menjadi tempat untuk mengasah hati sehingga semakin kuat mengasihi Allah dan sesama. Namun, dalam Bacaan Injil, tempat ibadah justru menjadi tempat orang-orang marah kepada Tuhan karena hati mereka jauh dari kasih. Mereka marah karena tidak mau berubah. Mereka marah karena tersinggung. Betapa sempit hati mereka. Mereka tidak percaya akan kasih Allah dalam diri Tuhan Yesus.

Orang yang tidak percaya akan sulit merasakan kasih Allah. Inilah teguran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus mengenai seorang nabi yang tidak dihargai di tempat asalnya sendiri. Dalam peristiwa zaman Nabi Elia dan Nabi Elisa, di mana justru janda di Sarfat dan Naaman, orang dari bangsa lain, yang mengalami kasih Allah pada zaman sulit mereka.

Marilah kita selalu jadikan gereja atau rumah ibadat sebagai tempat untuk mengolah batin dan rasa kita. Kita masuk ke gereja dengan percaya serta mendengarkan dan mengalami kasih Allah dalam Ekaristi sehingga kasih kita kepada Allah dan sesama yang menderita semakin berkobar-kobar.

Baca Juga: Renungan Harian Hari Ini 3 Maret 2024

.

.

Ya Bapa, kami bersyukur boleh mendengarkan sabda Putra-Mu. Semoga sabda-Nya itu selalu menerangi hati kami sehingga kami dipenuhi dengan belas kasih kepada sesama kami. Amin.

.

Sumber: Ziarah Batin 2024, OBOR Indonesia

Baca Juga (KLIK):

Doa Pagi Katolik Untuk Awali Hari Indahmu

.

.

Lihat Artikel Lain :

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here